Scios inspectie en keuring

De wettelijke eisen waar een bedrijf aan moet voldoen zijn vastgelegd in het Activiteitenbesluit. Voor noodstroomaggregaten wordt geëist dat deze door een SCIOS gecertificeerde organisatie gekeurd en periodiek geïnspecteerd moeten worden. Eind 2017 is het activiteitenbesluit aangescherpt. Het is verplicht om (stook-) installaties tijdens de EBI en de PI op een goede verbranding te beoordelen. Nieuw is dat dit nu ook geldt voor installaties die minder dan 500 uur per jaar draaien, zoals noodstroominstallaties. Per 20 december 2018 is de CO-meting verplicht voor nieuwe NSA’s . Voor bestaande installaties geldt een overgangsregeling: voor installaties vanaf 5000 kVA geldt de verplichting vanaf 2025, voor installaties van 1000 tot 5000 kVA vanaf 2029.

aggregaatservicenederland-service

Eerste bijzondere inspectie (EBI)
Wij werken samen met een SCIOS gecertificeerde organisatie. Hiermee zijn we bevoegd tot het uitvoeren van de wettelijk verplichte keuringen en inspecties aan noodstroominstallaties. Wanneer er een nieuwe installatie wordt opgeleverd of wanneer er nooit eerder een inspectie heeft plaatsgevonden, moet een Eerste Bijzondere Inspectie (EBI) uitgevoerd worden. Tijdens de EBI wordt de installatie op algehele veiligheid beoordeeld en worden grenswaarden vastgesteld. Deze dienen als basis voor de periodieke inspecties.

Periodieke inspectie (PI)
Elke twee of vier jaar moet een her inspectie plaatsvinden. Dit hangt af van het geïnstalleerde vermogen. Tijdens de Periodieke Inspectie (PI) wordt gecontroleerd of de installatie nog voldoet aan de in de EBI geformuleerde normen. Bij afwijkingen kan de inspecteur besluiten een instelling te wijzigen of een onderdeel te vervangen. Van de PI wordt een verslag gemaakt. Als de installatie is goedgekeurd, wordt een verklaring van inspectie afgegeven. Bij controle door de Omgevingsdienst dienen de EBI en PI rapportages aanwezig te zijn.

Keuringen en inspecties
Voor installaties van 20 kW t/m 99 kW geldt dat ze elke vier jaar geïnspecteerd moeten worden, boven de 100 kW geldt een termijn van 2 jaar.

Wilt u weten wat dit voor uw situatie betekent?